licencje edu

informacja o szczególnych licencjach programów Rhino, Flamingo, Penguin, Bongo

licencja edukacyjna  |  FAQ  |  LAB KIT  |  potwierdzenie statusu  |  SCHOOL KIT

licencja edukacyjna dla pojedynczego użytkownika:

 • to licencja na program o pełnej funkcjonalności, który może być wykorzystywany komercyjnie, ale tylko przez nabywcę (można to nazwać licencją imienną)
 • przeznaczona jest wyłącznie dla uczniów, studentów, nauczycieli oraz szkół (funkcjonujących w ramach państwowego systemu oświaty; potwierdzenie statusu jest wymagane)
 • podlega uaktualnieniu (do wyższej wersji) w cenie edukacyjnej, jeśli właściciel wciąż posiada adekwatny status
 • podlega uaktualnieniu (do wyższej wersji) w cenie komercyjnej, jeśli właściciel nie posiada już adekwatnego status
 • może być wykorzystywana w celach edukacyjnych lub komercyjnych
 • nie może być sprzedana, użyczona, pożyczona lub w inny sposób przekazana innej osobie
 • może być tak samo wykorzystywana po utracie statusu edukacyjnego (czyli np. po zakończeniu studiów)
 • po zakupieniu uaktualnienia (do wyższej wersji) w cenie komercyjnej, staje się zwykłą licencją komercyjną i może podlegać odsprzedaży
 • w ramach danej wersji (np. Rhino 6) nie można licencji edukacyjnej przekształcić w oznaczoną jako komercyjna – jest to możliwe tylko przy aktualizacji do wyższej wersji
 • informacje te można potwierdzić na stronie producenta

FAQ

 • Jestem studentem, ale potrzebuję wszystkich możliwości komercyjnego Rhino dla mojej pracy. Co powinienem zrobić?
 • Kup wersję edukacyjną, ponieważ jest to program identyczny z wersją komercyjną, ale będzie Cię mniej kosztował.
 • Posiadam wersję edukacyjną Rhino, a szkołę kończę w tym roku. Chcę używać Rhino w mojej pracy także po zakończeniu szkoły. Czy muszę uaktualnić Rhino do wersji komercyjnej po zakończeniu szkoły?
 • Nie. Wciąż możesz używać wersji edukacyjnej – także po zakończeniu szkoły lub studiów. Tylko jeśli chcesz dokonać uaktualnienia do kolejnej wersji Rhino (np. z 5 do 6), musisz kupić komercyjny upgrade w normalnej cenie.

 • Posiadam wersję edukacyjną Rhino, której już nie potrzebuję. Czy mogę sprzedać ją koledze, który również jest studentem?
 • Nie. Licencje edukacyjne Rhino nie mogą być odsprzedane lub w inny sposób przeniesione na kogokolwiek. To jedyna różnica (poza ceną) między wersjami edukacyjną i komercyjną Rhino.

 • Mam edukacyjną wersję programu, którą uaktualniłem kupując komercyjny upgrade. Czy moje licencja na Rhino stała się komercyjna i mogę sprzedać program?
 • Tak, to jest już normalna licencja komercyjna, którą możesz sprzedać.

 • Czy mogę uaktualnić moją edukacyjną wersję Rhino do wersji komercyjnej? Ile by mnie to kosztowało?
 • Tak, ale tylko kiedy uaktualniasz program do nowszej wersji (np. z 5 do 6) i kupujesz komercyjny upgrade. Wtedy licencja edukacyjna zmienia się w komercyjną. Tymczasem nie ma konieczności zmiany licencji, ponieważ wersja edukacyjna działa tak samo, jak komercyjna.

 • Czy mogę kupić więcej niż jedną licencję edukacyjną?
 • Studenci i nauczyciele mogą kupić tylko jedną licencję edukacyjną. Szkoły i uczelnie mogą kupić większą liczbę.

LAB KIT:

 • Jest przeznaczony tylko dla szkół oraz uczelni, funkcjonujących w ramach państwowego systemu oświaty.
 • Obejmuje licencję na 30 stanowisk, zarządzaną przez Zoo lub Cloud Zoo

Przy zamówieniu wersji edukacyjnej lub LAB KIT, wymagane jest potwierdzenie statusu.

 • Uczniowie i studenci powinni przedstawić ważną legitymację.
 • Nauczyciele i wykładowcy powinni przedstawić ważną legitymację lub zaświadczenie o zatrudnieniu wydane przez szkołę lub uczelnię.
 • Szkoły i uczelnie powinny przedstawić zaświadczenie o posiadaniu statusu instytucji oświatowej, funkcjonującej w ramach państwowego systemu oświaty.

RHINO SCHOOL KIT

to licencja Rhino Lab Kit oraz zestaw zwykłych licencji edukacyjnych Rhino w specjalnej cenie:

 • Rhino Lab License + 100 licencji edukacyjnych dla pojedynczego użytkownika: 9995 euro netto
 • Rhino Lab License + 50 licencji edukacyjnych dla pojedynczego użytkownika: 5495 euro netto
 • Każda dodatkowa licencja edukacyjna dla pojedynczego użytkownika: 95 euro netto

FAQ

Kto jest właścicielem licencji edukacyjnych dla pojedynczego użytkownika?

Szkoła kupuje licencje edukacyjne i sprzedaje je studentom, zatem studenci, którzy zarejestrują te licencje, staną się ich normalnymi właścicielami.

Jesteśmy szkołą (lub uniwersytetem itp.) i posiadamy już Rhino Lab Kit. Czy możemy skorzystać z oferty?

Jeśli Wasze Rhino Lab Kit jest zarejestrowane, możecie nabyć licencje edukacyjne dla pojedynczego użytkownika w poniższych cenach:

 • 100 licencji edukacyjnych: 9475 euro netto
 • 50 licencji edukacyjnych: 4975 euro netto
 • Każda dodatkowa licencja edukacyjna: 95 euro netto

Kto może skorzystać z tej oferty?

Tylko szkoły i uczelnie wyższe. Wymagany jest dowód posiadania statusu instytucji edukacyjnej.

Informacje o Rhino School Kit na stronie producenta:www.rhino3d.com/schoolkit


Najbliższe szkolenia


Kontakt

place

Lemondim
ul. Kuropatwy 24k
02-892 Warszawa
Poland
mapa